Integrated Pest Management

Integrated Pest Management
Van Meijel werkt conform IPM Integrated Pest Management oftewel Geïntegreerd Plaagdier Management. In principe is deze methode gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. IPM richt zich op de lange termijn preventie van schadelijke organisme. Kennis van het ecosysteem van ongedierte is daarbij van cruciaal belang. Het is een systeem waarbij alle mogelijke plaagdierbestrijdingstechnieken worden toegepast alvorens men met chemische bestrijding gaat en mag toepassen.


Hoe werkt IPM
Met IPM neemt u maatregelen om problemen met ongedierte te voorkomen voordat het een probleem kan worden. Van Meijel zal u tijdens inspecties uitvoering rapporteren over deze maatregelen. Tevens is het van belang dat de bewustwording en het belang van een goede hygiëne, de juiste wering en bouwkundige maatregelen binnen uw bedrijf in het licht komt te staan.

Van Meijel is met IPM het ongedierte een stapje voor en voorkomt dat uw bedrijf veel problemen kan krijgen met bijkomende kosten aan eventuele schade en imago.

Hierbij zijn hygiëne en bouwkundige maatregelen zeer belangrijke onderdelen van een IPM plan.

In plaats van ongedierte simpelweg te elimineren door middel van chemische middelen kijkt u met deze duurzame methode juist ook naar de omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren die van belang zijn voor het ontwikkelen van een populatie ongedierte. Weet u wat de omgevingsfactoren zijn, en weet u met wat voor ongedierte u te maken hebt, dan kunt u maatregelen nemen om verdere problemen te voorkomen.

Met IPM zijn wij in staat om ongedierteproblemen met ratten of muizen of insecten op te lossen met als laatste redmiddel het inzetten van chemische middelen.

ISO 9001-2015
Sinds 2016 is Van Meijel is gecertificeerd voor ISO 9001-2015 . Dat betekent dat het Van Meijel kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen uit deze norm. De audits worden uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Alle activiteiten van Van Meijel vallen onder de scope van de certificatie: Ongediertebestrijding en begassingen van opslag en voorraden.

Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen op het gebied van kwaliteit. Van Meijel wil graag aan de verwachtingen van de klant voldoen en de klanttevredenheid verhogen. Het ISO 9001-2015 certificaat geeft aan dat Van Meijel in staat is te voldoen aan de eisen van klanten, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor ongediertebestrijders en de eisen van Van Meijel zelf.


IPM Rattenbeheersing (norm KPMB versie 3.0)
Van Meijel BV is in het bezit van het certificaat IPM Rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Om vanaf 1 januari 2017 nog te mogen werken met rodenticiden om gebouwen en voedselopslagplaatsen is het wettelijk verplicht om te certificeren. Regelgeving is vastgelegd in het handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR). Het beheer van het HBR is in handen van het KPMB. Zij zullen ervoor zorgen dat het HBR beantwoordt aan wet- en regelgeving en overige eisen voor een verantwoorde beheersing van rattenpopulaties.

IKB PSB Ongediertebestrijding
Sinds januari 2016 is Van Meijel BV in het bezit van het IKB PSB Ongediertebestrijding certificaat. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. Via diverse gekoppelde kwaliteitssystemen wordt de productie van IKB eieren en pluimveevlees extra gewaarborgd. Eén van de factoren die van invloed zijn op de productie van eieren en pluimveevlees, zijn de werkzaamheden die pluimveeservicebedrijven (PSB bedrijven) doen. De regeling IKB PSB 2010 bestaat uit het IKB PSB certificaat inclusief NEN 4400-1.


NEN 4400-1
Het NEN 4400-1 Keurmerk beschermt organisaties die personeel inhuren of uitbesteden. Deze bedrijven kunnen het best personeel inhuren of uitbesteden via een organisatie met het NEN 4400-1 Keurmerk. Het keurmerk stelt eisen aan in Nederland gevestigde organisaties die personeel detacheren en aan onderaannemers. De inspecteur controleert gegevens en procedures van de onderneming, waaronder delen van de algemene administratie, personeelsadministratie, salarisadministratie en de financiële administratie. Verin ziet toe op de juiste toepassing van de norm.