Houtworm Bestrijden

Houtworm bestrijden op een veilige manier

Houtworm bestrijden is een specialistische aangelegenheid waar Van Meijel al jaar en dag in  gespecialiseerd is. Onze medewerkers zijn gecertificeerd en kunnen de houtworm bestrijden onder veilige omstandigheden. Onze materialen en methodes zijn getoetst aan hoge veiligheidsnormen en zorgen voor een vlotte en vakkundige bestrijding. Houtworm bestrijden is geen eenvoudige taak en wij raden daarom aan om een goede inventarisatie van de situatie te laten maken om een behandelingstechniek te adviseren.

Hoe herkent u Houtworm?

In Nederland komen grofweg een viertal houtaantastende insecten voor, te weten houtwormboktor, bonte knaagkever en spinthoutkever. Vaak kunt u houtworm herkennen door de diverse gaatjes die u ziet in uw hout. De gaatjes gezamenlijk met boormeel duiden vaak op de aanwezigheid van houtworm. Door de diversiteit van houtinsecten is het aan te raden om met een expert te kijken naar de aantasting van het hout. Bij de aantasting van draagbalken of andere cruciale houten elementen in een constructie kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Daarom raden wij aan zo snel mogelijk contact op te nemen bij het vermoeden dat uw last heeft van houtworm. 

Houtworm is te bestrijden aan de hand van diverse technieken. Afhankelijk  van de houtaantasting, de houtsoort, het insect en de situatie van uw woning of ander object,  kunnen diverse behandelmethodes worden toegepast, waaronder:
* Impregneren onder hoge druk (meest toegepast)
* Injecteren
* Rotorkop techniek
* Begassen

Bij het bestrijden van houtworm geeft Van Meijel een jarenlange garantie af, waardoor u gerust  kunt zijn op een professionele behandeling. 

Om een indruk te krijgen van Van Meijel, haar specialismen en werkwijzen, kunt u onderstaand  onze bedrijfsfilm bekijken.