Fumico

Voor de discipline begassingen in de voedingsindustrie - foodsector werkt Van Meijel samen met Fumico (Fumigation Company  B.V.).

Fumico is dé specialist waar het gaat om begassingen. Fumico werkt volgens de principes van precisie begassing. Met behulp van onder andere speciale software berekenen de specialisten van Fumico nauwkeurig de hoeveelheid gas en de behandelingsduur. Door monitoring volgen ze de gassing continue zodat niets aan het toeval wordt overgelate

Fumico ondersteunt de voedselindustrie en de aan haar gelieerde markten met pest management oplossingen via begassingstechnieken. Daarnaast behandelt Fumico via heat treatment methoden ook tegen houtaantastende insecten conform ISPM-15 richtlijnen en laagzuurstofmethoden. Tevens voert Fumico begassingen uit ter bestrijding van o.a. muizen en ratten.

Fumico heeft een innovatieve cultuur waarbij de nadruk ligt op het toepassen van de laatste gassingstechnologie welke beschikbaar is op de markt. De kennis en ervaring die opgebouwd is binnen Fumico is uniek in Nederland. Wilt u meer informatie, een goed deskundig advies of een vrijblijvende offerte? Neem dan contact op met Fumico.