Duiven Duivenwering
 Overlast van duiven vormt in de praktijk veel hinder en onhygiënische situaties. Duivenwering  vormt de oplossing. De wering van duiven klinkt heel gemakkelijk, maar verdient de nodige  aandacht. De in te zetten wijze van duivenwering is situatieafhankelijk. Daartoe is een  inspectie op locatie van de aard en de oorsprong van de duivenoverlast noodzakelijk.

 De meest voorkomende duivenwering bestaan grofweg uit het plaatsen van duivenpinnen, het  inzetten van netten of het spannen van draden. Onderstaand worden deze toepassingen van  duivenwering kort toegelicht.

 Duivenpinnen
 De inzet van duivenpinnen vindt met name plaats op die plaatsen waar duiven zich ophouden  doordat ze er vaak zitten of dat ze er landen. Denk aan daken en dakranden, maar ook in  dakgoten en (voor)gevels van panden.

 Duivenpinnen bestaan in allerlei soorten en maten en het moge voor zich spreken dat Van  Meijel uiteraard met de allerbeste kwaliteit en duurzame materialen werkt. Van Meijel brengt de  ‘risicogebieden’ in kaart en zal op deze plaatsen, veelal met ondersteuning van een hoogwerker,  schoonmaak verrichten en de duivenpinnen plaatsen. Dit plaatsen geschiedt veelal middels het  gebruik van speciale kit  en/of schroeven en lijmen.

 Netten tegen duiven
 Het aanleggen van netten tegen duiven is een andere weringsmethode tegen duiven. Het  plaatsen van netten pas je  veelal toe in situaties waarin andere methoden tekort schieten.  Daar waar duiven zich op grote oppervlaktes  ophouden, dus waar ze op een breed oppervlak  kunnen landen, kan het aanleggen van netten ten opzicht van  duivenpinnen wellicht een  betere optie zijn.

 Draden spannen tegen duiven
 Op plaatsen waar duiven met name landen en neerstrijken, is het spannen van draden tegen duiven ook een mogelijke  methode van duivenwering. Het spannen van draden kan met name een oplossing bieden op bijvoorbeeld richels aan  gevels van panden.

 Bij het plaatsen van weringssystemen op en aan panden is het tevens mogelijk om schoonmaak– en  reinigingswerkzaamheden uit te laten voeren. Hiertoe werken wij veelal samen met een schoonmaakbedrijf.

 De specifieke methode van duivenwering is situatieafhankelijk. Heeft u vragen over duivenwering, neemt u dan  vrijblijvend contact met ons op.

 

Van Meijel©®                                                                                                                                                                                                   Email: info@vanmeijel.com