Gebouwen- en woningenbegassingen

Woning begassen

Een woning begassen oftewel een woning vergassen is sinds medio 2009 in Nederland weer toegestaan. Naast een woonhuis begassen is het ook mogelijk overige objecten te vergassen. Een assingsbehandeling tegen houtvernielende insecten kan toegepast worden op diverse objecten, waarbij te denken valt aan woningen, bedrijfspanden, kerken, molens, boten, meubels, trappen, partijen  hout, etcetera.

Bestrijding houtaantasters

Een nieuw begassingsmiddel maakt het mogelijk om houtvernielende insecten, zoals onder andere boktor, spinthoutkever, bonte knaagkever en houtworm in alle voorkomende stadia 100 procent af te  doden. Van Meijel is voor het begassen van woningen tegen houtaantasters de specialist en dat doen wij in geheel Nederland. Onze organisatie heeft meerdere speciaal opgeleide en gecertificeerde medewerkers om woningen te kunnen begassen. Deze medewerkers zijn begassingsspecialisten en worden aangestuurd door een gecertificeerde gassingsleider.

Werkwijze begassing

Om uw woning te laten begassen tegen houtaantasting zal allereerst een gratis en vrijblijvende  inspectie van uw woning  plaatsvinden. U kunt ons hiervoor contacteren. Van Meijel komt bij u op locatie langs om een uitgebreide analyse uit te  voeren naar de aard van de houtaantasting in uw woning. Vervolgens wordt in kaart gebracht wat  de ideale begassingsbehandeling is en op basis hiervan ontvangt u van ons een vrijblijvende  offerte op maat. Na  opdrachtverstrekking maken wij een vervolgafspraak met u om de begassingsbehandeling definitief te  maken, hetgeen resulteert in een gasplan. Het gasplan is een geheel op uw situatie toegespitst plan van aanpak, waarin gedetailleerde  informatie staat omtrent de werkzaamheden van de vergassing, te nemen veiligheidsmaatregelen, aandachtspunten, etcetera. Het gasplan wordt uitgebreid en zorgvuldig met u en diverse instanties (politie, brandweer, ministerie van VROM)  besproken. Hierdoor bent u verzekerd van een veilige en effectieve begassingsbehandeling van uw object.

Voordelen woning begassen:

- Uw gehele woning wordt behandeld;
- Er hoeven geen sloopwerkzaamheden plaats te vinden;
- De houtaantasters worden in alle voorkomende stadia met 100 % zekerheid afgedood;

Wilt u meer weten over een woonhuis gassen of wilt u een afspraak voor een gratis inspectie of meer informatie over het  gassen van objecten in het algemeen,dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bedrijfsfilm Van Meijel over een woonhuis begassing