Muizen begassen en zwarte ratten vergassen

Muizen begassen en ratten vergassen met CO2, als reguliere bestrijdingsmethoden  tekortschieten. 

Van Meijel heeft in samenwerking met haar partnerbedrijf Fumico (www.fumico.nl) in het  verleden meermaals begassingen van muizen en ratten uitgevoerd. Begassen van muizen en/of  vergassen van zwarte ratten is een laatste redmiddel als andere reguliere bestrijdingstechnieken  niet toereikend zijn. Dit begassen van muizen, maar ook het begassen van ratten, vindt plaats  met CO2. 


Muizen en ratten vergassen met CO2, in welke situaties? 

Muizen met CO2 gassen, maar ook ratten vergassen is, een rigoureuze oplossing ter afdoding  van muizen en zwarte ratten. Een CO2 gassing van muizen en een begassing van zwarte ratten  kan toegepast worden in diverse ruimtes, gebouwen, opslaglocaties, vuilniswagens, apparatuur, et cetera. Het kan namelijk voorkomen dat muizen en ratten zich in schuil houden of nestelen op  locaties waar je niet of nauwelijks bijkomt en waar reguliere bestrijdingsmethoden niet helpen. En als dan de knaagschade met alle kosten van dien en/of de onhygiënische omstandigheden die veroorzaakt worden niet acceptabel meer zijn, dan kan een CO2 gassing ter afdoding van muizen en ratten de oplossing zijn. 

Van Meijel / Fumico dragen zorg voor het inrichten van een veiligheidszone rondom het te  begassen object. Deze zone wordt voorzien van een afzetting met lintwerk en  waarschuwingsborden. Zodra de CO2 in de ruimte is gebracht starten de metingen om te  bepalen wanneer afdoding plaatsvindt. Onder meer worden metingen van het CO2-gehalte en  het zuurstofgehalte gemeten. 

Ter illustratie: Een opdrachtgever had last van muizen in een aantal vuilniswagens. Deze muizen zaten weggestopt in  het motorblok van de vuilniswagens, kabelgoten en diverse kokerbalken. Probleem was dat de muizen aan de kabels knaagden, daardoor vaak zorgden voor oponthoud, stilstand van de wagens en hoge reparatiekosten. Het werd steeds erger en meer en met rodenticiden konden de muizen niet afgedood worden. De oplossing: muizen begassen met CO2.
In een dag tijd kan Van Meijel / Fumico er voor zorgen dat uw ruimte of object weer muisvrij en/of rattenvrij wordt.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om muizen te vergassen, of mogelijk zwarte ratten in uw pand, voertuig of object, neemt u dan gerust contact met Van Meijel of Fumico op.