Collecties begassen

Kostbare hout collecties kunnen aangetast worden door houtinsecten. Van Meijel verzorgt met regelmaat begassingen uit van diverse collecties. Het gaat dan onder meer om collecties van (gedeeltelijk) hout, zoals schilderijen, houten beelden, (kerk) banken, kasten, enzovoorts. In opdracht van onder meer musea, kerken en de monumentenzorg voeren wij de begassingen van hun kostbare collecties uit tegen houtaantastende insecten. 

In onze speciale vergassingsruimte kunnen wij uw collecties begassen. Klik hier voor meer informatie over de procedure en werkwijze of neem direct telefonisch contact op.